Folkehelseuka 18 - 24 september


Det er snart snart klart for årets folkehelseuke - og vi håper du vil være med og bidra


 

  DET ER SNART KLART FOR ÅRETS     FOLKEHELSEUKE
-OG VI HÅPER DU VIL VÆRE MED OG BIDRADet skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Sømna. I løpet av Folkehelseukakan vi synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak. Vi ønsker at lag/foreninger, skoler og barnehager, bedrifter og andre vil være med å markere Folkehelseukamed ulike aktiviteter og arrangementer.

Eksempler på tiltak du kan bidra med er:-skape arenaer der lag og foreninger kan markedsføre seg (nyrekruttering) -nye tilbud som snart er på plass? Lansèrdisse i Folkehelseuka! -kulturelle aktiviteter-ulike friluftsaktiviteter-foredrag om temaer innen folkehelse-idrettsarrangementer

Les mer om Folkehelseukapå Nordland fylkeskommunes nettside
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/om-folkehelsearbeidet/folkehelseuka/om-folkehelseuka/
Her finner du idèbankog materiell som kan lastes ned.
Fjorårets program for Sømna finner du her:
http://www.somna.kommune.no/artikler/folkehelseuka-2016

Ta kontakt med Wenche Fjerdingøy på frivilligsentralen eller folkehelsekoordinator hvis du har en idèeller tiltak slik at alle aktivitetene kan koordineres inn i et felles program. Dette vil markedsføres. Alle som ønsker å bidra med et folkehelsetema, kan bruke logoen til Folkehelseuka. Disse ligger på nettsiden til fylkeskommunen.

Mail:
post@somna.frivilligsentral.no
eller
marianne.v.grottheim@somna.kommune.no
Frist for å melde inn tiltak som ønskes i programmet er fredag 8. september.
Sist oppdatert den 02.sep.2017


Tips en venn Skriv ut