Flytting av planleggingsdag for Berg og Vik skole


Planleggingsdagen fredag 23. juni flyttes til mandag 6.mars. Dette medfører at det blir elevfri 6. mars og at siste skoledag blir flyttet til 23. juni.


Flytting av planleggingsdag for Berg og Vik skole.

I forbindelse med at vi utvider MOT-satsingen med tilleggsmodulen skolen som samfunnsbygger må vi gjøre en endring i skoleruta. Planleggingsdagen fredag 23. juni flyttes til mandag 6.mars. Dette medfører at det blir elevfri 6. mars og at siste skoledag blir flyttet til 23. juni.

MOT prosjektet startet i august 2016 og har kommet godt i gang på Vik skole. Dette er hovedprogrammet og omfatter elever og ansatte på ungdomstrinnet. For å forsterke virkningene av prosjektet er det ønskelig å få  med hele personalet på begge skolene, alle foreldre med barn i skolen og barnehagen, ledere og trenere samt andre interesserte i Sømnasamfunnet.

På oppstartsdagen 6. mars kommer leder for Skolen som samfunnsbygger  i MOT; Bjørg-Elin Moen. Hun skal ha en hel kursdag med hele personalet på begge skolene og hun skal ha et åpent foredrag samme kveld. Se egen invitasjon på kommunens hjemmeside: 
www.somna.kommune.no/artikler/invitasjon-til-foredrag
kommunens facebookside: 
www.facebook.com/somnakommune/
Sist oppdatert den 06.feb.2017


Tips en venn Skriv ut