Fagdag i bærdyrking


Det blir fagdag i bærdyrking på Saltermarka gård ved Brønnøysund den 17. august.


 

Fagdag bærdyrking

Norsk Landbruksrådgiving Helgeland inviterer til fagdag i bærdyrking.
Sted: Saltermarka gård ved Brønnøysund.
Tid: 17. August fra kl. 12 til 17.

Faglig opplegg vil bli ledet av Stanislav Strbac, som jobber ved Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Stanislav har stor kompetanse innefor alle bærkulturer. De siste årene har han bl.a. jobbet mye med espalierdyrking av ribes (stikkelsbær, rips og solbær). Moderne ribesdyrking vil bli et viktig tema på fagdagen.

I Saltermarka står et felt med 15 ulike solbærsorter som vil bli benyttet til å vise mangfoldet i egenskaper hos denne bæraten. Espalierdyrking vil også bli demonstrert.

Tindved er en nye og ukjent bærkultur for de fleste i Norge. Sør og øst i Europa har den stor betydning både som en gastronomisk og helsefremmende vekst.          I Saltermarka står et forsøksfelt med ca 90 planter som i år slår til med en respektabel avling. Helgeland kan være steded for å dyrke denne kulturen i større skala! Stanislav vil ta for seg dyrkingstips og bruksmuligheter. (Tips: google “Tindved”, Wramsaroma” og “Havtorn”).

Det settes også av noe tid til temaer rundt jordbær og bringebær.

Deltakelse på fagdagen er gratis.

Det er ingen bindende påmelding, men fint om du gir tilbakemelding om deltakelse senest 15. August.

Er det spesielle spørsmål/temaer du ønsker å ta opp på fagdagen, så send de til undertegnede så snart som mulig slik at de kan legges inn i forberedelsene.

Påmelding/info./spørsmål sendes til: Steve Saltermark, st-salt@online.no el. 47615230.

Velkommen til en inspirerende og lærerik bærdag.
Sist oppdatert den 09.aug.2016


Tips en venn Skriv ut