Etablererkurs i Sømna vinteren 2014 - 2015


Har du en etablerer-ide i magen?


MÅL MED OPPLÆRINGEN:

Du skal bli i stand til å treffe beslutninger ang bedriftsetablering og til å legge en strategi for din virksomhet. – Du får hjelp til å lage din egen forretningsplan.

 

HVEM KAN BLI MED:

Du som har etablert et firma du vil utvikle, eller du som har en ide du vurderer å utvikle til en næring.

I første rekke prioriterer vi deltagere fra Sømna samt Trælnes, Kvervet og Rodal. Ved ledige plasser er også personer fra resten av Sør-Helgeland velkommen. Det tas forbehold om minst 5 stk for å sette i gang kurset og vi tar ikke inn mer enn 15 deltagere.

 

Når / Varighet:

Kurset blir 4 samlinger a 2 dager (dvs 8 dager) i perioden november 2014 til mars 2015. Datoene bestemmer vi i lag med dere som melder dere på. Første samling blir i uke 47.

Mellom hver samling kjører vi Workshops hvor du kan arbeide med egen forretningsplan med veiledere tilstede.

 

Emner:

  • Deg selv, dine forutsetninger og dine mål.
  • Produktet du vil produsere
  • Kalkyler, prissetting, budsjett, økonomi
  • Kunder /leverandører/marked
  • Selskapsformer, Forretningsplan, finansiering
  • Samt en rekke andre relevante emner

 

Lærer/Foredragsholdere

Dag Erling Bjøru vil være hovedveileder og foredragsholder. Han har holdt en rekke etablererkurs og hjulpet mange bedrifter. Han har selv erfaring som etablerer.

I tillegg vil vi trekke inn foredragsholdere ut fra behov dere har. Dette kan f.eks være: Bank, Forsikring, Skattetat, Brønnøysundregisteret, Mattilsyn, Regnskapskontor osv.

 

Deltageravgift:

Kr 1.000,- .  Dette dekker mat, materiell og alle foredrag på alle samlingene. Pga støtte fra Sømna kommune samt Innovasjon Norge klarer vi å holde prisen så lav.

 

Hvor:

De fleste samlingene blir på Sømna Kro og Gjestegård.

 

Påmeldingsfrist:

Mandag 3. november

 

Påmelding skjer til:

Jordbrukssjef Nils Nyborg /  95850121 / nils.nyborg@somna.kommune.no

Nærings og kultursjef Tor-Arne Bakke / 97508599 /tor-arne.bakke@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut