Endringer i ordningen produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017


Det blir betydelige endringer i ordningen produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017


Det blir nye telledatoer og søknadsfrister for produksjonstilskudd etter søknadsomgangen 20. januar 2017.
Dette er den siste søknadsomgangen med "gammel" telledato og søknadsfrist. Utbetaling etter denne søknadsomgangen blir i juni 2017.

20. januar 2017 søkes det om husdyrtilskudd og avløsertilskudd (for 2016) etter gammel ordning.

Deretter i 2017 gjelder følgende telledatoer og søknadsfrister:

Telledato 1. mai med søknadsfrist 15. mai og telledato 1. oktober med søknadsfrist 15. oktober.
Utbetaling etter disse søknadsomgangene blir i februar 2018 (NB !  Bare èn utbetaling). I 2017 vil det være 3 søknadsomganger for produksjonstilskudd,
fordi dette er å regne som et overgangsår mellom gammel og ny ordning.

Hva kan det søkes om og når etter ny ordning ?

Ved søknadsfristen 15. mai kan det søkes om: Areal- og kulturlandskapstilskudd (økologisk og konvensjonelt), husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt),
driftstilskudd til mjølkeproduksjon og driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon.

Ved denne søknaden oppgis antall dekar i de ulike vekstgruppene og dyr i de ulike husdyrgruppene.

Ved søknadsfristen 15. oktober kan det søkes om husdyrtilskudd, driftstilskudd til mjølkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til dyr på utmarksbeite.

Ved denne søknaden oppgis antall husdyr i de ulike husdyrgruppene og antall dyr sluppet på beite samt antall dyr sluppet og sanket (NYTT FRA 2017) på utmarksbeite.
Beregningen av tilskudd til dyr på utmarksbeite foretas på grunnlag av oppgitte antall dyr sanket om høsten.

NB ! Dersom det er store avvik i antall dyr sluppet og sanket på utmarksbeite, og dette skyldes rovdyrtap, må tapet dokumenteres med feks. rapport fra statens naturoppsyn (SNO) eller annen relevant dokumentasjon.
Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil antall dyr sanket uansett benyttes ved beregning av tilskudd.

Fra 2018 vil det altså være søknadsfristene 15. mai og 15. oktober som gjelder. Utbetaling: februar 2019 (bare èn utbetaling).

Les mer om endringene i produksjonstilskudd her (Landbruksdirektoratet)
Sist oppdatert den 27.des.2016


Tips en venn Skriv ut