Endringer i eiendomsskatten for 2014


Sakkyndig Takstnemnd i Sømna har vedtatt endringer i kvadratmeterprisen for en del eiendommer.


Det vil bli sendt ut nye skattesedler til dem det gjelder i løpet av uke 19.
Mange eiendommer vil bli berørt av endringen.  De som ikke blir berørt av endringene er boliger med Skatteetatens formuesgrunnlag samt verker og bruk.

Les den fullstendige orienteringen:
Endringer i eiendomsskatten for 2014
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut