Elevaktivitet i Sømna kan være med å slå rekorder!


Den totale aktiveten i alle Ung Entreprenørskap sine programmer er rekordhøyt! I snitt i Nordland er det 28% elevaktivitet, mot kun 15% på landsbasis. I Nordland topper Sømna, Vevelstad og Bø statistikken!


 
  Nordland
 
 

Elevaktivitet i Sømna kan være med å slå rekorder!

 
   

Den totale aktiveten i alle UE sine programmer er rekordhøyt! I snitt i Nordland er det 28% elevaktivitet, mot kun 15% på landsbasis. I Nordland topper Sømna, Vevelstad og Bø statistikken!

Her finner du også detaljer om egen kommune og skole:

Sømna med 112 %

Skoleoversikt

Nordland topper suverent den nasjonale statistikken når det gjelder andel elever som deltar i Elevbedrift i Norge, med nesten tre ganger så mange som landsgjennomsnittet!

Sjekk her om Sømna kommune har registrert Elevbedrift! Alle som er registrert før 1. desember er med i trekning om kr 1 000,- til klassekassen!
Ikke registrert ? Kontakt oss på nordland@ue.no

 
 

Økonomi og Karrierevalg
- gir elever innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de må ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.

 
 
 

GründerCamp- treningsleir i kreativitet og nyskaping.

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.

 
 
 

Vårt Lokalsamfunn
- tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt næringsliv- og arbeidsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

 
 
 
 
  Nordland

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut