Elektronisk søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – tilbud om opplæring til søkere


Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 vil ikke lenger papirskjemaene bli sendt ut med post til søkerne.


Tidligere har alle foretak i landbruket fått tilsendt preutfylt søknadsskjema i posten, både for produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og miljøtilskudd.

Statens landbruksforvaltning (SLF) ønsker at flere skal søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid elektronisk. Og fra høsten 2013 også elektronisk søknad om Regionalt Miljøtilskudd (RMP).

Kommunen vil i forbindelse med neste søknadsomgang i januar 2013 arrangere opplæring i elektronisk søknadsprosedyre knyttet til produksjonstilskudd. Innholdet i opplæringen vil være:

  • Pålogging til Altinn – elektronisk utfylling av søknad.
  • Generelt regelverk, søknadsbeh., vedtak, stikkprøvekontroller, inputkontroller osv.
  • I tillegg vil det bli orientering om Gårdskart på internett, muligheter, opprettinger med mer.

Tidsrammen for opplæringen vil være på ca. 2 timer og det vil foregå på datarommet til Nordnorsk Pensjonistskole. Opplæringen vil foregå i søknadsperioden etter nyttår og fram til søknadsfristen. Føler du behov for å være med på opplæringen kreves det påmelding til landbrukskontoret.

  • Påmelding gjøres til landbrukskontoret tlf. 75 01 50 70/71/72 innen 20. desember.
  • Ditt tidspunkt for opplæring får du melding om på SMS.

I utgangspunktet blir opplæringen gratis, men det avhenger av at kommunen får omsøkte støtte fra Fylkesmannen i Nordland

Foretak som har søkt om produksjonstilskudd minst én av de siste to søknadsomgangene vil på samme måte som tidligere motta informasjonsmateriell i posten.

De forhåndsutfylte opplysningene vil fortsatt stå oppgitt i den elektroniske søknaden.

Ved siste søknadsomgang om produksjonstilskudd var det 37% av Nordlands foretak som leverte sin søknad elektronisk. I Sømna kommune var det 25 % av foretakene som søkte elektronisk.

Det er flere fordeler med å søke elektronisk:

  • Elektronisk søknad blir i mange tilfeller mer korrekt, fordi opplysningene kontrolleres før innlevering
  • Søknad uten feil vil redusere risikoen for avkorting og øke muligheten for å motta tilskuddet ved hovedutbetalingen
  • Bedre datakvalitet vil føre til redusert arbeid i forvaltningen for å undersøke og rette opp feil.

Før oppmøte til opplæring og i god tid før søknadsfristen må du sjekke om du har kodene du trenger til Altinnpåloggingen (SLF anbefaler at innloggingsmetoden ID-posten/MinID benyttes). Nytt nå er at også BankID med kodebrikke fra banken din kan benyttes som innloggingsmetode i Altinn.

Aktuelle nettadresser for å søke mer informasjon om emnet:

Hvis du ønsker å levere elektronisk søknad om produksjonstilskudd, men er usikker på framgangsmåten så anbefaler vi at du deltar på opplæringen. Landbrukskontoret setter av tid til denne opplæringen, og opplæring på andre tidspunkter blir å anse som en betalingstjeneste.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut