Elektronisk søknad om produksjonstilskudd i jordbruket


Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 vil ikke lenger papirskjemaene bli sendt ut med post til søkerne.


Tidligere har alle foretak i landbruket fått tilsendt preutfylt søknadsskjema i posten, både for produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og miljøtilskudd.

Statens landbruksforvaltning (SLF) ønsker at flere skal søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid elektronisk. Og fra høsten 2013 også elektronisk søknad om Regionalt Miljøtilskudd (RMP).

Foretak som har søkt om produksjonstilskudd minst én av de siste to søknadsomgangene vil på samme måte som tidligere motta informasjonsmateriell i posten.

De forhåndsutfylte opplysningene vil fortsatt stå oppgitt i den elektroniske søknaden.

Ved siste søknadsomgang om produksjonstilskudd var det 37% av Nordlands foretak som leverte sin søknad elektronisk. I Sømna kommune var det 25 % av foretakene som søkte elektronisk.

Det er flere fordeler med å søke elektronisk:

  • Elektronisk søknad blir i mange tilfeller mer korrekt, fordi opplysningene kontrolleres før innlevering
  • Søknad uten feil vil redusere risikoen for avkorting og øke muligheten for å motta tilskuddet ved hovedutbetalingen
  • Bedre datakvalitet vil føre til redusert arbeid i forvaltningen for å undersøke og rette opp feil

Aktuelle nettadresser for å søke mer informasjon om emnet:
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut