Eiendomsskatt i Sømna kommune


Skattesedler for beregning av eiendomsskatt i 2014, samt praktisk informasjon og veiledning, er sendt til alle eiendomsbesittere i Sømna.


All informasjon vedrørende eiendomsskatt i Sømna kommune finner du ved å gå inn på Økonomi/kemner og følge lenken eiendomsskatt. Du kan også følge denne lenken.

Eiendomsskatt på boliger i Sømna kommune basert på Skatteetatens boligverdi
Sømna kommune innfører fra og med 2014 eiendomsskatt blant annet på boligeiendommer. For disse har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag (ligningstakst) som grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Pr. 01.01.2014 har 594 boligeiendommer i Sømna kommune takst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag (ligningstakst) mens 63 boligeiendommer har vanlig takst.

 

Utregning av eiendomsskatt
For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Kommunen skal ved eiendomsskatteutskriving  redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,67 i år 2014. Skattesatsen er 6 promille i 2014. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på kr. 100.000,- pr. boenhet for 2014.

 

Dette er et eksempel på utregning:
Skatteetatens boligverdi er 2 millioner kroner.

                   2.000.000 x 0,67 gir justert boligverdi      1.340.000
                   Bunnfradrag                                             -   100.000
                   Skattegrunnlag                                          1.240.000

                   Promille: 6
                   Utregnet eiendomsskatt                                7.440

 

Klage
Ved spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til kommunen. Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (p-areal), byggeår samt boligtype.

Disse faktaopplysningene om boligen finner du under ”Grunnlag for ligningsverdi” på side 2 i selvangivelsen for 2012. Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du sende klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Klagefrist er 6 uker – innen 13.05.2014.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter vedrørende Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig.
Skatteetaten har telefon 800 80 000 og adressen er: Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut