Bostøtte


Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.


Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Sømna
Rådhuset
Kystveien 84A
8920 Sømna
Tlf: 55553333
 

Sjekk om du kan få bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ )

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
 

Søk bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )

Det er 12 terminer i året. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i etterfølgende måned.

Nytt fra januar 2017: Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.


Meld fra om endringer (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.


Klage på vedtak om bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   


Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.


Regelverk

 
Sist oppdatert den 05.des.2016


Tips en venn Skriv ut