Avvik


Avvik

Det er et krav om at alle avvik skal være digitale. Med at alle ansatte sender pr nett får kommunen også lettere oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes, samt utvikle statistikk over hvor fokus bør være.

Sømna kommune har som mål å få inn flest mulig avvik i 2013. Dette for å gjøre ansatte og organisasjonen bevist kvalitetsarbeid. Mange avvik betyr ikke at kommunen gjør mange feil, men at kvalitet er et fokus på forbedring. Forbedring oppnås best gjennom dialog og god kommunikasjon.

Fordelene med digitale avvik er sporbarhet. Den som sender inn avviket kan følge opp hva som skjer videre med avviket. Det er også mulig å registrere og sende inn avvik utenfor arbeidstid.

Varsling digitalt kan også gjennomføres via avvikssystemet. Et viktig moment her er muligheten til å varsle anonymt. For mer info se arbeidstilsynets side om varsling.

Status pr februar 2013 er at Helgeland Rehabilitering og Pleie og omsorg i dag aktivt bruker digitale avviksmeldinger. Målet er at resterende enheter også benytter seg av dette verktøyet i løpet av året.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut