Spesielle miljøtiltak i landbruket


Sømna kommune har kr 340.000,- til fordeling. Søknadsfrist er 15 mai 2017.


Alle gode tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene utover vanlig landbruksdrift kan få støtte. For mer info se

  • Sømna kommune sin tiltaksstrategi for perioden 2016 - 2019:  (Link til tiltaksstrategien vår)
  • Informasjon fra landbruksdirektoratet samt søknadsskjema:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#veiledning---ulike-tilskudd---praktiske-raad-

Kun de som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke. Fra januar 2017 er det åpnet for at de som eier landbrukseiendommer hvor all jorda leies bort til noen som søker produksjonstilskudd også kan søke. Det er et krav at søker er registrert i enhetsregisteret.

For mer info kontakt landbrukskontoret ved Nils Nyborg på tlf 75015071
Sist oppdatert den 11.apr.2017


Tips en venn Skriv ut