Sømna kommune søker etter rektor for Vik skole


Det er ledig fast stilling som rektor ved Vik skole. Vik skole er en skole for alle elevene i kommunen på 5. til 10. trinn. Det er ca. 180 elever og 38 årsverk. Rektor har to avdelingsledere i sitt lederteam. Skolen er nylig ferdig renovert og fremstår som en moderne skoler med god tilrettelegging for fremtidsrettet skoledrift på en digital plattform.


Ledig fast stilling som rektor ved Vik skole

Vik skole er en skole for alle elevene i kommunen på 5. til 10. trinn. Det er ca. 180 elever og 38 årsverk. Rektor har to avdelingsledere i sitt lederteam.

Skolen er nylig ferdig renovert og fremstår som en moderne skoler med god tilrettelegging for fremtidsrettet skoledrift på en digital plattform. Alle elevene og lærerne har iPad og det er gjennomført en stor satsing på kompetanseheving for personalet. Dette er et paradigmeskifte i det som er vårt store utviklingsprosjekt, der åpenhet og delingskultur står sterkt. Med dette utgangspunktet utvikler vi en skole med mer praktisk, variert og relevant undervisning.  

Vi er en MOT kommune og kjører MOT programmet Robust ungdom 12-16 år og Skolen som samfunnsbygger.

Rektor rapporterer direkte til rådmannen og deltar i rådmannens ledergruppe.

Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner:

 • Å bygge fellesskap, arbeidsmiljø og organisasjonskultur i samarbeid med de ansatte
 • Å utvikle skolen som en profesjonell organisasjon, med et tydelig læringsoppdrag
 • Å forankre arbeidet med å utvikle en felles pedagogisk plattform
 • Å være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • Å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og evne å gjennomføre nødvendige endringer.
 • Å skape en kollektivt orientert skole gjennom god personalledelse
 • Å utøve ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning og god læring innenfor tildelte rammer

Kvalifikasjoner:

 • Krav i opplæringslova om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt
 • Ønskelig med skoleledererfaring-/utdanning
 • Erfaring med utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
 • Er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes profesjonsutvikling
 • Er løsningsfokusert og har en proaktiv og målrettet tilnærming til utfordringer og problemstillinger
 • Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
 • Har gode kommunikative ferdigheter og relasjonskompetanse
 • Har en lederstil som preges av involvering og samarbeid

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og viktig skolelederstilling i en kommune som satser på den digitale utviklingen i skolene
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Deltakelse i regionalt rektornettverk på Sør-Helgeland
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Bistand med å skaffe bolig

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann, Øystein Johannessen på mobil 48053342.

Politiattest av ny dato må fremlegges ved ansettelse.

Søknad vedlagt CV sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna eller post@somna.kommune.no

Søknadsfrist: 02.11.17
Sist oppdatert den 06.nov.2017


Tips en venn Skriv ut