Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom


Det er nå mulighet for å søke om tilskudd til prosjekter/tiltak til bekjempelse av barnefattigdom. Ordningen er åpen for alle; både offentlige og frivillige institusjoner som vil gi aktivitet, fritids- og ferietilbud til barn og unge. Målet er at alle barn og unge i Sømna skal ha mulighet til å delta og ha en meningsfull fritid.


Nærmere info om ordningen finner du her: https://www.bufdir.no/Tils…/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Sømna kommune ønsker at flest mulig skal søke og inviterer alle interesserte til skrivedugnad mandag 4.desember kl. 19.30 på Gamle Doktorgården. Her kan vi utveksle idèer og kanskje finne sammen om gode prosjekter. Leder for kultur og velferd; Eline Monsen og folkehelsekoordinator Marianne V. Grøttheim vil bidra med hjelp til søknader. Det vil bli enkel servering.

Søknadsfrist er 8. desember og det skal søkes via eget skjema i Altinn. Link til søknadsskjema blir lagt ut på tilskuddsordningens hjemmeside innen 15. november 2017.

Ansvarlig for ordningen i Sømna kommune er folkehelsekoordinator Marianne V. Grøttheim. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål eller ved behov for veiledning i søknadsskriving. Mail: marianne.v.grottheim@somna.kommune.no eller mob: 40 23 48 75

Vel møtt!
Sist oppdatert den 14.nov.2017


Tips en venn Skriv ut