Innkalling styringsgruppe kommuneplan og budsjett 2018


Innkalling til møte 19. oktober kl 0900, formannskapssalen


Vi starter med styringsgruppe budsjett 2018 

Orientering om statsbudsjettet og effekt på kommunens budsjett.

Vedlagt ligger referat fra forrige styringsgruppemøte.

Etter dette går vi over i møte styringsgruppe kommuneplanens samfunnsdel.

Sakskart: Vedtak om å sende kommuneplanens samfunnsdel på 2. gangs høring. Dokumenter ettersendes.

 

Andrine Solli Oppegaard

Ordfører i Sømna Kommune
Sist oppdatert den 16.okt.2017


Tips en venn Skriv ut