Informasjon om stortings- og sametingsvalget i Sømna 2017


Her kan du lese informasjon fram mot valgdagen 11. september 2017


STEMMEMOTTAKERE

Sømna kommune trenger flere stemmemottakere til valgdagen mandag 11.september.

Stemmemottakerne er i valglokalene på valgdagen og har oppgaver med å krysse i manntallet, ta i mot stemmer, generell veiledning osv.  Opplæring vil bli gitt.

Interesserte kan henvende seg til Sømna kommune.  Tlf 90561544.

 

TIDLIGSTEMMING.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1.juli til og med 9.august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.  Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.  Husk å ta med gyldig legitimasjon. 

Ordinær forhåndsstemming starter 10.august.  Da vil det være anledning å avlegge stemme alle hverdager mellom kl. 8.30 og 14.30 på kommunehuset.  Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Tlf. 75015000   postmottak@somna.kommune.no

 

Valgportalen hos regjeringen: valg.no
Sist oppdatert den 15.jun.2017


Tips en venn Skriv ut