Hovedopptak i barnehagene i Sømna


Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år. Søknadsfrist: 1. mars 2017.


Hovedopptak i barnehagene i Sømna

Lovfestet rett til barnehageplass

Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år.

Ledige plasser for barnehageåret 2017/2018

Bakketun barnehage – 2 avdelinger (0-3 år, 3-6 år)

Sømna barnehage: avd. Berg – 3 avdelinger (0-2 år, 2- 4 år, 4-6 år)

                                avd. Vik – 2 avdelinger (0-3 år, 3-6 år)

                                avd. Sund – 1 avdeling (1-6 år)
Tilbud i avd. Sund vurderes og forutsetter full dekning i avd. Vik

De som tidligere har registrert søknad trenger ikke søke på nytt.
De som ønsker endringer på plass må søke om det.
For barn som er født september-november 2016 må det søkes innen ordinær frist som er 1. mars 2017.

Det er felles søknadsskjema for kommunal og privat barnehage. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.somna.kommune.no/barnehager eller ved henvendelse barnehagene.

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Søknad sendes til: Sømna kommune, Kystveien 84, 8920 Sømna

Merk: «Barnehagesøknad»
Sist oppdatert den 07.feb.2017


Tips en venn Skriv ut