Høring - Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Sømna


Kommunene skal utarbeide kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende. Høringsfristen er 31.03.2017.


Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden.

 

Les høringsdokumentet:

Særutskrift Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Sømna
Sist oppdatert den 27.jan.2017


Tips en venn Skriv ut