Grendemøter om kommuneplanarbeidet


Det har nå vært gjennomført grendemøter i forbindelse med kommuneplanarbeidet på Sund og i Vik. Oppslutningen har vært meget god, og engasjementet stort.


Temaet har vært utkast til samfunnsdel og arealplan. Det er kommet mange innspill som nå vil bli tatt med videre i planprosessen. Disse vil bli lagt ut på hjemmesiden; Kommuneplan 2018-28/referat grendemøter.  Onsdag er det grendemøte i Dalbotn og torsdag på Berg.

Du kan lese alle dokumenter i saken, også referater fra grendemøtene på denne siden: www.somna.kommune.no/kommuneplan-2018---2028

 

 
Sist oppdatert den 21.jun.2017


Tips en venn Skriv ut