Ansatte


 

Ansatte ved landbrukskontoret

Nils Nyborg, jordbrukssjef,
som primært arbeider med følgende oppgaver:
- jordlov- og konsesjonssaker
- miljørettede tiltak
- tiltak rettet mot kulturlandskapet
- arealforvaltning    

nils.nyborg@somna.kommune.no
Tlf: 750 15071  

Bjørn Sylten, fagkonsulent,
med ansvar for:
- utbyggingssaker
- grøfte- og profileringssaker
- utarbeidelse av kart    

bjorn.sylten@somna.kommune.no
Tlf: 750 15072

Trond Grønmo, fagkonsulent,
med ansvar for:
- tilskuddsordningene i jordbruket
- velferdsordningene
- viltforvaltning
- kommunens websider  

trond.gronmo@somna.kommune.no
Tlf: 750 15070

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut