Annen info


Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2013

info_rovvilt_2013_forside.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfliktforebyggende tiltak

Dette er et prosjekt hvor formålet er å forebygge konflikter mellom landbruket og reindrift

SLUTTRAPPORT: Konfliktforebyggende tiltak mellom
landbruk og reindrift i Sømna kommune

 

forside_forsam.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landbruket på Sør-Helgeland.

Denne brosjyren ble laget til Landbruks- og matminister Trygve S. Vedums besøk i Sømna 15. januar 2013.

 
 
   

Aktuelle linker hentet fra Helgeland Landbruksrådgivning

Bilder fra ministerbesøket

Landbruket på Sør- Helgeland (Tilrettelagt av Landbrukskontoret på Sømna)

Landbrukstall - Helgeland (Tilrettelagt av Helgeland Landbruksrådgivning)

Befolkning og arealtilgang (Tilrettelagt av Helgeland Landbruksrådgivning)

Melk i Nord (Prosjektrapport fra styringsgruppa)

 

Aktuelle mediaoppslag

Helgeland Arbeiderblad 1

Helgeland Arbeiderblad 2

Brønnøysund Avis 1

Brønnøysund Avis 2
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut