Vi trenger en lærer!

Sømna kommune har ledig stilling tilknyttet småtrinnet på Berg skole.

Les hele utlysningsteksten

Søknadsfrist 20. september 2021

Kontaktpersoner: Rektor Lise Bjøru tlf. 75 01 50 81/901 39 308 eller områdeleder oppvekst og kultur Cathrine Theting tlf. 482 55 332