Våg vannbehandlingsanlegg i drift igjen fra i dag 25. juni

Men det anbefales at forbruket åpnes opp forsiktig, dvs. ikke vanne med fullt trykk for å sikre levering av vann til alle abonnenter i kommunen. Årsaken er at høydebassengene må fylles opp igjen.


 

Sømna kommune takker for samarbeidet i forbindelsen med innføringen av restriktiv vannbruk, og beklager nok en gang ulempen dette har medført dere.

Våg vannbehandlingsanlegg er nå i vanlig produksjon av drikkevann, men magasinene i høydebassengene er ikke fullt opp enda og dette medfører at vi per i dag ikke har normal leveringingssikkerhet.

Dette vil si at vi fra nå fjerner kravet om restriktiv bruk av vann, men vi ber allikevel om fornuftig bruk av vannet. Dersom alle starter med å fylle gjødselkummer, badebasseng, vanning etc. med fullt trykk, vil enkelte abonnenter kunne oppleve trykkfall. På grunn av dette anbefaler vi at det åpnes opp forsiktig, dvs. ikke vanne med fult trykk for å sikre levering av vann til alle abonnenter i kommunen.