Trafikkofrenes dag 16. januar 2019

Trafikkofrenes dag markeres over hele landet 16. januar.

I Nordland har 5 personer mistet livet, omlag 20 er blitt hardt skadet i trafikkulykker i 2018. I tillegg er det et stort antall mennesker som er blitt lettere skadet, men som lever med senskader i lang tid etter ulykken.

I Sømna kommune har det de siste fem årene (2013-2017) vært 11 trafikkulykker med personskade. I ulykkene har til sammen 3 blitt hardt skadet og 10 fått lettere skader.

Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker.

Tenn gjerne et lys for trafikkofrene.