Stilling ledig som driftstekniker

Sømna kommune søker etter driftstekniker i 100 % fast stilling med tiltredelse snarest. Arbeidssted for tiden Vik skole og Sømnahallen.

Les hele annonsen og søk stillingen

Driftsteknikerne i kommunen er organisert under enhetsleder teknisk og eiendom. Sømna kommune har tilsammen 6 stillinger som driftstekniker hvor alle har ansvar for sitt område. De arbeider selvstendig men også i team.

Hovedarbeidsoppgaver vil blant annet være:
· Vedlikehold av bygningsmasse
· Restaurering
· Betjening av SD-anlegg
· Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

Arbeidsoppgavene vil kunne endres i forhold til de oppgaver og resultater enheten samlet skal ivareta. Det kan påregnes å inngå i kommunale beredskapsoppgaver.