Stadfesting av reguleringsplan for utvidelse av Buskhammeren Boligfelt i Sømna

Sømna kommunestyre har i møte den 25.10.2018 egengodkjent følgende plan:

K-sak 50/18 – Reguleringsplan, detalj, utvidelse av Buskhammeren boligfelt, plan nr. 2018001

Sømna kommunestyre har i henhold til PBL § 12-12 vedtatt utvidelse av Buskhammeren boligfelt med 15 nye tomter.

Egengodkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt og sendes Sømna kommune, Enhet teknisk og eiendom, Kystveien 84 A, 8920 Sømna.

Komplett tekst og dokumenter til stadfestingen finner du her.