--- Sprenging ---

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren, vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 45.

Sprengning vil skje i tidsrommet mellom klokken 07.30 og 15.30.

Varsling skjer med sirener. Før sprenging; korte støt i ca 1 min. Etter sprenging; sammenhengende sirene ca 1 min.

Informasjon S. Dypaune 41631046.