--Sprenging--

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren boligfelt vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 38.

Sprenging vil skje i tidsrommet mellom klokken 07.30 og 15.30.
Varsling skjer med sirener. Før sprenging; korte støt i ca 1 min. Etter sprenging; sammenhengende sirene ca 1 min.
Informasjon S. Dypaune 41631046