Sømna kommune søker prosjektleder forebyggende og helsefremmende arbeid barn og unge

Sømna kommune er en av 5 kommuner i Nordland som deltar i prosjektet «Kilder til livskvalitet - program for folkehelsearbeid» i regi av Helsedirektoratet og Nordland Fylkeskommune.

Kommunens prosjekt er kalt «Robust oppvekst. En evaluering og styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Sømna kommune». De to hovedmålene i prosjektet er

 • å styrke barn og unges psykiske helse ved å bidra til økt mestring og livskvalitet
 • øke robusthet og styrke kvalitet og kapasitet i kommunens arbeid med psykisk helse gjennom kunnskapsfangst, evaluering og koordinering på systemnivå

Vi søker en prosjektleder i 100 % stilling over 2 år for å koordinere dette arbeidet (evt. 75-80 % stilling over lengre periode). Prosjektlederen vil ha tett samarbeid med barnehagene, skolene, helsestasjonen og andre enheter/fagpersoner knyttet til barn og unge. Prosjektlederen vil også være en del av kommunens tverrfaglige lederteam for barn og unge. Stillingen er plassert i rådmannens stab.

Vi søker deg som liker en variert hverdag og som trives med å ha mange baller i luften samtidig. Du må være god til å samarbeide og like å arbeide tverrfaglig. Du må være utviklingsorientert og ha vilje og evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig. Vi søker deg som synes det er spennende med nybrottsarbeid. Du må være strukturert uten at det går utover fleksibilitet og du må ha evnen til å se helheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Evaluering av de forebyggende tiltakene som brukes i kommunen i dag
 • Pådriver for å samordne og styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen
 • Gjennomføre medvirkningsprosesser med barn og unge, foreldre og ansatte
 • Bistå i kommunalt planarbeid
 • Etablere samarbeid med forsknings- og kompetansemiljø

Noen av arbeidsoppgavene vil kunne endre seg etter hvert som prosjektet tar form.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagfelt
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Dokumentert erfaring fra evalueringsprosjekter er en fordel
 • Kunnskap om de ulike fagområdene som jobber med barn og unge er en fordel

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse ut fra kvalifikasjoner og erfaring.

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og spennende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunens regulativ
 • Være behjelpelig med å skaffe bolig.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med ledende helsesykepleier Berit Sund (4790 30 80) eller fagleder plan og utvikling Marianne V. Grøttheim (4023 4875)

Søknadsfrist: 1. oktober

 

Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård. Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater, kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland. Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Med våre ca. 2.015 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp. Sømna kommune sysselsetter ca. 190 årsverk og har et budsjett på ca. 230 millioner.