Sømna kommune korrigerer

Brønnøysund Avis har i dagens papir- og nettutgave et oppslag om at Sør-Helgeland har den dårligste forsørgerbrøken i landet. Artikkelen bygger på en orientering rådmann Øystein Johannessen holdt i Sømna kommunestyre 25. april. Tittelen i oppslaget er ikke korrekt.

I materialet som rådmannen bygger sin presentasjon på fremgår det at blant helseforetakene i Helse Nord er det Helgelandssykehuset som har den laveste forsørgerbrøken. Sømna kommune ligger midt på treet blant kommunene i Nordland i denne sammenheng.