Sømna kommune har fått status som språkkommune

Utdanningsdirektoratet har besluttet at Sømna kommune får status som språkkommune. Totalt er 17 kommuner med i denne tildelingen.

Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å få økonomisk tilskudd til ressurspersoner som skal støtte utviklingsarbeid i barnehage og skole, til å etablere og drifte lokale faglige nettverk innenfor områdene språk, lesing og skriving og til å finansiere barnehagelærere og lærernes deltakelse i nettverkene.

Ordfører Andrine S Oppegaard er godt fornøyd med Sømna kommunes nyvunne status som språkkommune. «Dette er en anerkjennelse til det gode arbeid våre dyktige medarbeidere og ledere gjør innenfor barnehage og skole. Samtidig har vi mye ugjort. Gode leseferdigheter er veldig viktige og en forutsetning for innlæring av andre ferdigheter og fag samt for personlig utvikling», uttaler en tilfreds ordfører.

En forutsetning for å bli språkkommune er at kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor språk, lesing og skriving, fra barnehage til fullført grunnskole eller videregående opplæring. I Sømna vil alle skoler samt Sømna barnehage og Bakketun barnehage delta i arbeidet.

Deltakelse i språkkommune-programmet gir tilførsel av viktige ressurser. Videre forplikter kommunen seg til å utvikle en lokal strategi for språk, lesing og skriving.

Rådmann Øystein Johannessen er også fornøyd. «Dette er et kompetanseløft for Sømna og viktig for våre barnehager og skoler. Språkkommune-programmet gir oss gode verktøy. Jeg er særlig opptatt av at vi skal utjevne gapet mellom jenter og gutter».