Sømna Biogass Gårdsdrift SA stiftet

Det var stort engasjement og optimisme når kommunen og styringsgruppen for biogassprosjektet inviterte alle aktive bønder i kommunen til stiftelsesmøte av Sømna Biogass Gårdsdrift SA.

38 bønder tegnet andeler for til sammen kr. 190.000,-.  Kommunen har lagt ned mye ressurser i å rigge dette på plass og har nå overbragt satsingen videre til det nye selskapet som skal jobbe frem til en investeringsbeslutning i juni 2020.

Styret for det selskapet består av:
John-Kjetil Hass, Bjørn Torstein Arnes,  Snorre Warholm, Tor Erik Sund, Eirik Johan Hovde, Audhild Bang Rande.  Vara: Ann Karin Sund og Hege Hass.

Klikk for stort bildeFagleder næring Audhild Bang Rande og ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna kommune  Klikk for stort bildeHer tegnes det andeler