Søknad om regionalt miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan nå søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd.

Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på fylkesmannens nettsider. https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/miljotilskudd-til-jordbruket-soknadsomgangen-2018/

Søknaden fylles ut i Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Søknadsfristen er 20. august.