Slamtømming i sørdelen av Sømna kommune

Det blir startet slamtømming på sørdelen av kommunen i uke 15. Kommunen er delt i to, slik at strekningen fra Kvaløy til og med Vik med alle avgreininger, vil bli tømt våren 2019.

Vi ber om at alle tanker klargjøres.Det gjøres oppmerksom på at det er tvungen tømming.

Kun tanker tømt tidligere i 2019 kan bli utelatt.

Noen i norddelen av kommunen har allerede en avtale om årlig tømming av slam, og de vil også bli tømt nå. Dersom det er flere på nordenden som ønsker tømming i år, må disse kontakte teknisk avdeling på telefon 75015030.

Ordinær tømming på norddelen av kommunen blir i 2020.

Firmaet Namdal Tankrens står for tømmingen, og kan nås på mobil 40087199 (tømmebil) eller 95863121 (firma).

Enhet Teknisk og Eiendom