Slamtømming i norddelen av Sømna kommune

Det blir startet slamtømming på norddelen av kommunen i uke 13. Kommunen er delt i to, slik at strekningen fra Slyngjemyren og nordover med alle avgreininger, vil bli tømt våren 2020.

Vi ber om at alle tanker klargjøres.Det gjøres oppmerksom på at det er tvungen tømming for alle boliger og gårder. Gjelder selvsagt kun de som har septiktank.

Kun tanker tømt tidligere i 2020 kan bli utelatt.

Noen i sørdelen av kommunen har allerede en avtale om årlig tømming av slam, og de vil også bli tømt nå. Dersom det er flere på sørenden som ønsker tømming i år, må disse kontakte teknisk avdeling på telefon 75015030.

Ordinær tømming på norddelen av kommunen blir i 2020.

Firmaet Namdal Tankrens står for tømmingen, og kan nås på mobil 45559022 (tømmebil) eller 95863121 (firma).

For bestilling av tømming eller annen info kontakt Enhet Teknisk og Eiendom på telefon 75015030