Slamtømming i norddelen av Sømna kommune

Det blir startet tvungen slamtømming på norddelen av kommunen i uke 20.

Kommunen er delt i to slik at strekningene Slyngjemyra, Berg, Sømnes, Dalbotn, Hombornes med alle avgreininger, vil bli tømt vår/sommer 2018. Det gjøres oppmerksom på at det er tvungen tømming. Kun tanker tømt år tidligere i 2018 vil bli utelatt.

Vi ber om at tanker klargjøres og merkes for tømming. Adkomst til slamavskilleren skal være framkommelig for lastebil. Fri bredde skal være minimum 3 meter og fri høyde må være minimum 3,5 meter. Skog og annen vegetasjon som kan gi skader på bilen må fjernes.

Dersom det er personer på søndre del som ønsker tømming i år, må disse kontakte teknisk avdeling på telefon 75 01 50 30 eller tømmebil. Ordinær tømming på sørdelen blir 2019.

Evt. spørsmål kan rettes til utøvende tømmefirma, Namdal Tankrens AS på tlf. 74 33 22 19 / tømmebil tlf. 400 87 199 eller Sømna kommune, enhet teknisk og eiendom.

Kommunalsjef teknisk