Publikumsmottaket på NAV er stengt inntil videre

NAV Sømna stenger publikumsmottaket inntil videre i forbindelse med koronaviruset og forebygging av smitte.

Publikum bes benytte nav.no og mine sider for kommunikasjon med sine veiledere. Møter vil fortrinnsvis bli avholdt pr.telefon.

Dersom akutt behov behov for bistand til livsopphold kan NAV Sømna kontaktes på telefon 96011102.

Vi ber om forståelse for situasjonen og oppfordrer alle våre brukere til å holde seg løpende informert om situasjonen på kommunens hjemmeside, nav.no og i nyhetsbildet generelt.