Prosjekt Bonus - "Liv i Bygda"

Prosjektet, som er et samarbeid mellom kommunene Brønnøy og Sømna, ble avsluttet høsten 2018. Resultater og lærdommer er dokumentert i sluttrapporten fra prosjektet, som er tilgjengelig på Sømna kommunes nettsider.

Med bakgrunn i felles utfordringer har Sømna og Brønnøy kommune startet dette prosjektet. Målet er å trygge bosetting, skape bolyst, sikre arbeidsplasser, støtte opp om det tradisjonelle landbruket og skape nye arbeidsplasser. Interkommunalt samarbeid skal også styrkes gjennom prosjektet. Geografisk favner prosjektet hele Sømna samt grendene Trælnes, Kvervet og Rodal i Brønnøy.

Les rapportene fra prosjektet