Pressemelding fra Sømna kommune 12.8.2021

Smittesituasjonen i Sømna

Sømna kommune har som kjent et pågående smittetilfelle som vi har fulgt opp gjennom siste uken. Nærkontakter har vært identifisert og testet fortløpende. De involverte har gått i karantene eller isolasjon der dette har vært riktig i forhold til gjeldende smittevernregler. Alt i alt mener kommunen å ha oversikt over dette siste smittetilfellet. Som forventet har nye tilfeller av smittede blitt bekreftet i løpet av de siste dagene.  Alle de smittede er så lang fra samme hendelse, og har vært i karantene eller isolasjon. I dagene fremover må vi nok regne med at flere nærkontakter får positiv svar på covid-19 test. Per torsdag morgen har kommunen fått melding om til sammen 9 smittede i kommunen. Til sammen har vi tatt 30 tester siste uken. Kommunen venter svar på 11 tester i løpet av dagen i dag.  8 personer er per dag i isolasjon mens 10 personer er i karantene I tillegg vet vi at kommunen også har innbyggere som er definert som nærkontakter fra smittetilfeller i nabokommunene våre. Situasjonen krever ekstra innsats fra helsetjenesten i kommunen, og disse personene blir fulgt opp etter gjeldende smittevernregler.  

Kommunedirektør Arne Johansen forteller om stor innsats fra leder og ansatte spesielt innen Pleie og omsorg og i Helse. Dette er kommunens helter for tiden forteller kommunedirektøren.  Begge tjenestene har blitt satt under press siste uken, men ved at våre ansatte har tatt stort ansvar og vist stor fleksibilitet, så har situasjonen likevel vært håndtert, og tjenester har vært levert.  Det skal likevel ikke stikkes under en stol at det til tider har være noe krevende, sier Arne Johansen.  Ved at så mange innbyggere enten er fullvaksinerte eller fått første vaksinedose, så er det grunn til å vente at smitte i samfunnet gir mindre alvorlige konsekvenser. At både ansatte og brukere i tjenesten er fullvaksinerte gjør at vi nå kan håndtere smittesituasjonen annerledes enn for bare fire måneder siden, forklarer Arne Johansen.

Kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen forteller at de nye smittevernreglene innebærer mindre karantene og mer testing. Dette er basert på det faktum at både risikogrupper og en større andel av befolkningen er vaksinerte, og at vi derfor kan forvente mindre alvorlige konsekvenser av smitten. Det er likevel all grunn til å ta forhåndsregler og vise forsiktighet forteller kommunelegen. Vår utfordring er smittesporing og testing, som kan gå ut over andre oppgaver. Heldigvis er det sjelden at vaksinerte personer blir alvorlig syke av Covid-19. Erfaringen med den nye deltavarianten viser likevel at smitte kan spres mellom fullvaksinerte. Dette medfører følgelig en større risiko for at smitte spres til personer som ikke er vaksinert. Dette er understreker bare behovet for at vi må vise forsiktighet understreker Bredesen. Kommuneoverleger oppfordrer personer med symptomer om å la seg teste og unngå å gå på jobbe eller å ha kontakt med andre inntil en har fått svar på prøve. 

Ordfører Hans Gunnar Holand er tilfreds med måten kommunen håndterer situasjonen på. I tillegg til selv smittehåndteringen, har det vært lagt vekt på å sende ut informasjon raskt etter at en situasjon har oppstått, og etter hvert som kommunen har fått ny kunnskap som vi har ment det har vært viktig å dele med innbyggerne. Dette kan innbyggerne i Sømna være trygge på at vi vil fortsette med forsikrer Ordføreren. I tillegg er det et faktum at Sømna er en liten og gjennomsiktig kommune. Dette er mest positivt, men kan naturlig nok også medføre at vi til tider opplever at rykter som enten er unyansert eller feilaktig spres legger Holand. Dette siste er ikke heldig når det oppstår ubegrunnet frykt eller usikkerhet. Ordføreren vil derfor forsikre sømnværingene om at kommunen hele tiden er tett på, og legger stor vekt på å håndtere enhver situasjon på best mulig måte. Det har vi klart til nå, og det skal vi også klare når vi nå er på oppløpssiden av pandemien slår Ordfører Hans Gunnar Holand fast.