Pressemelding 3. april 2021 - Oppdatering etter smittetilfelle av covid-19 i Sømna

Sømna kommune har lørdag 3. april satt krisestab for oppfølging av arbeidet med smittesporing og testing av innbyggere i Sømna etter ett bekreftet smittetilfelle av covid-19 fredag 2. april 2021.

Sømna kommunes smittesporingsteam har jobbet med å identifisere og informere nærkontakter av den smittede, og har nå oversikt over situasjonen. En rekke innbyggere er nå i smittekarantene og ventekarantene.

Legekontoret har fredag og lørdag tatt i alt 52 koronatester som nå alle sendes til analyse i Bodø. Kommunen håper å motta svar på prøvene i løpet av kvelden søndag 4. april 2021.

Sømna kommune følger situasjonen tett, og vil på kort varsel innkalle kriseledelsen hvis situasjonen krever det. Ny informasjon vil deles fortløpende på kommunens facebook- og hjemmeside.