Pressemelding 04.04.2021 - Oppdatering prøvesvar etter smittetilfelle covid-19 i Sømna

Sømna kommune har i løpet av dagen fått inn 51 negative prøvesvar. 27 av prøvene er fra nærkontakter av den smittede. Kommunen venter fortsatt svar på tre prøver fra nærkontakter. 

Dette betyr at alle hustandsmedlemmene til nærkontaktene med negativt prøvesvar kan gå ut av ventekarantene. Dette forutsetter forsterket smittevern i hjemmet inntil nærkontaktene på nytt har testet negativt dag 7 etter eksponering. Ordfører Hans Gunnar Holand roser kommunen og innbyggerne for sin håndtering av situasjonen, men oppfordrer fortsatt til forsiktighet. 

Sømna kommune satte skjærtorsdag i gang smittesporing og testing etter at en person tilhørende Sømna testet positivt for covid-19. Rundt 30 personer ble definert som

nærkontakter, og satt i karantene. Ytterligere 120  ble og bedt om å gå i ventekarantene. Dette gjaldt hustandsmedlemmene til nærkontaktene. 53 prøver ble påskeaften sendt til laboratoriet i Bodø for analyse. Nå har kommunen fått svar på  51  av prøvene. Alle prøvesvar av nærkontakter er så langt negative.  Dette betyr at alle hustandsmedlemmer til nærkontakter med negativt testresultat kan gå ut av ventekarantene.

Nærkontaktene må fortsatt sitte i karantene – Krav om forsterket smittevern  i hjemmene.

Nærkontaktene kan gå ut av karantene når ny test på dag 7 etter eksponering viser negativt resultat.

Kommuneoverlege Rolv Jørgen Bredesen er  glad og lettet  for at ingen av prøvesvarene er positive. Kommuneoverlegen oppfordrer fortsatt til forsiktighet. Forsterket smittevern i hjemmet er en forutsetning for at hustandsmedlemmene kan gå ut av ventekarantene.  Fortsatt forsiktighet vil begrense omfang hvis test nr. to skulle være positiv. Bredesen opplyser om at alle nærkontaktene blir kontaktet, og skal ta ny test i løpet av neste uke. Legekontoret vil derfor holde åpent for testing alle hverdager mellom kl 12 og 13.

Ordfører Hans Gunnar Holand er også glad for at ingen prøver er positive så langt. Ordføreren er også svært fornøyd med kommunens egen håndtering. Vi har i flere rundet vist at vi er på alerten når situasjonen krever det. Ordføreren har stor tillit til at kommunens innbyggere, og spesielt de som er direkte berørt, vil følge kommuneoverlegens oppfordring om fortsatt forsiktighet og forsterket smittevern inntil alle nærkontaktene forhåpentligvis har testet negativt etter dag syv.

For ytterligere informasjon, kontakt;

Hans Gunnar Holand - Mobil 907 64 205