Parkslirekne i Sømna

Parkslirekne er en fremmed skadelig plante som fortrenger og dreper andre planter og som er meget vanskelig å bekjempe.

I Sømna er det registrert 87 lokaliteter med Parkslirekne og de fleste ønsker hjelp til å bli kvitt den. Dette er en fremmed skadelig plante som fortrenger og dreper andre planter og som er meget vanskelig å bekjempe. Sømna kommune får midler fylkesmannen til arbeidet.   

Bekjempelsen skjer med sprøyting flere år etter hverandre. Vi har ikke fått nok penger til å hjelpe alle. Da har vi valgt å  starte med de største forekomstene. Vi har leid inn Velfjord Skogservice som har behandlet 16 forekomster i Sømna i år. På bildet ser vi dem ved en stor forekomst ved Blessa.

Vi regner med å få penger hvert år framover og tar kontakt med dere som ønsker hjelp etter hvert. Hvis flere vet at de har planten så varsle landbrukskontoret slik at vi får registrert den i Artsdatabanken og kan hjelpe deg å bli kvitt den i årene framover.