Øystein Johannesen slutter som rådmann i Sømna

Han er tilsatt som assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Trøndelag. Der tiltrer han tidlig i oktober måned.

Johannesen har bakgrunn blant annet som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og fylkesutdanningssjef i Nordland. Han har vært rådmann i Sømna siden februar 2017.

På Fylkesmannen i Trøndelag sin hjemmeside sier de: «I arbeidet med å finne ny assisterende fylkesmann har det vært vektlagt at den som velges skal være en samlende og tydelig leder som kommuniserer godt med kollegaer og samarbeidspartnere. En som skaper engasjement og motivasjon sammen med ansatte og som kan være med å utvikle embetet ytterligere.»

Arbeidet med å finne ny rådmann i Sømna starter umiddelbart.