Oppdatering om koronavaksinering i Sømna

Helsestasjonen melder at i løpet av denne uka, uke 5, vil vi ha vaksinert de som ønsker vaksine og som er over 85 år.

I neste uke starter vi med vaksinering av aldersgruppen 75-84 år.

Samtidig revaksinerer vi de som har fått vaksinen for 3 uker siden.

I uke 5 fikk vi 36 doser, og i uke 6 får vi 42 doser, der noen av dosene går til revaksinering.

Ca 20% av vaksinene blir brukt til å vaksinere helsepersonell.

Vi vil ta kontakt på telefon for å avtale tid for vaksinering.