Oppdatering om graving av fiberkabel i Sømna

Det er gode graveforhold for tiden. I Vik er det kun noen få kunder igjen i Halvvegan som det nå blir gravd til.

Arbeidet vil fortsette sørover fra Halvvegan. Graving er straks ferdig på Holand, det fortsettes deretter på Grøtheim. Dalbotn graves etter Grøtheim. Til våren blir det ryddearbeid, asfaltering og gjensåing.

Til nå er 310 kunder tilkoblet i Sømna. Det er ca 50 % av kundene i byggetrinn 1. Installasjoner pågår, kunder blir kontaktet fortløpende. Til nå er det gravd 35000 meter grøft. Det er ca 35 % av planlagt gravearbeid i byggetrinn 1. 

Sømna kommune jobber med byggetrinn 2 i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. I løpet av januar blir det lagt ut på anbud, og man tror at i løpet av april er det forhåpentligvis klart hvem som får oppdraget.