Nytt tilfelle av covid-19 i Sømna kommune

Sømna kommune har i dag fått bekreftet at det er påvist et nytt smittetilfelle av covid-19 i kommunen.

Ordfører ble tirsdag 29. september 2020 underrettet om at en covid-19-test tatt mandag 28.09.2020 var positiv. Den smittede deler husstand med personen som søndag 27. september 2020 ble bekreftet smittet. Sømna kommune har tirsdag kl. 16 fått svar på knapt halvparten av de testene som ble tatt mandag 28.09.2020.

Kommunehelsetjenesten har igangsatt ny smittesporing på bakgrunn av de nye funnene. Elever fra i alt tre skoletrinn samt 19 ansatte ved Vik skole er satt i karantene.

Nærkontakter til den smittede skal i karantene i 10 dager fra kontakttidspunktet og testes for covid-19.

Man regnes ifølge Folkehelseinstituttet som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene og kontakten har vært    

  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter eller
  • direkte fysisk kontakt eller
  • utsatt for dråpesmitte. 

Dersom en nærkontakt får symptomer på luftveisinfeksjon, skal personen isolere seg og husstandsmedlemmer og tilsvarende skal i karantene inntil personen er smitteavklart. Så lenge nærkontakten er frisk er ikke «nærkontaktens nærkontakter» i karantene.

Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

På grunn av smittesituasjonen og de ressursmessige utfordringene man står i lokalt ved Vik skole, har Sømna kommune iverksatt følgende tiltak:

  • Vik skole stenges for fysisk oppmøte til og med fredag 2. oktober 2020. Det gjennomføres digital hjemmeundervisning.