Næringsprisen i Sømna kommune

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater:
Sømna kommunes næringspris skal utdeles før påske i 2019.

I statuttene for næringsprisen står: Næringsprisen utdeles annet hvert år til en næringsaktør som gjennom sin virksomhet har skapt varige arbeidsplasser og på en god måte har fremmet næringsvirksomhet i Sømna kommune og/eller regionen.

Næringsvirksomheten/bedriftens lokalisering og adresse skal være Sømna kommune

Prisen skal kunne utdeles all type næringsvirksomhet: primærnæring, industri og servicenæring.

Forslag på tildeling av næringsprisen 2018 sendes på mail til abr@somna.kommune.no

Forslag må være innkommet innen 10.mars 2019.