Nå kan man søke om barnehageplass og plass på SFO elektronisk

Sømna kommune har nå tatt i bruk et nytt administrativt system for Skole, SFO og Barnehage. Foreløpig er delene SFO og Barnehage ferdigstilt.

Fra nå av skal alle foreldre/ foresatte søke om barnehageplass og plass på SFO elektronisk gjennom en oppvekstportal.

Gjennom denne portalen kan foreldre/ foresatte søke om plass , endre plass eller si opp plass. Man kan også svare på tilbud om plass her.

Her finner du Oppvekstportalen.