Matrikkelen stenger i desember.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenger Kartverket Matrikkelen og grunnboken fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020.

Dette medfører at Sømna kommune ikke kan føre i Matrikkelen i denne perioden. Blant annet ingen eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering. Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysning. Og ingen registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet i matrikkelen.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.